Klitoris

Význam: poštěváček

Další cizí slova

Meningokok

bakterie kulovitého tvaru způsobující některé hnisavé záněty mozkových plen

Mamaliologie

nauka o savcích, teriologie

Volej

úder, zahrání míče před jeho dopadem na zem

Varikozita

výskyt varixů, shluk křečových žil

Narativizace

převyprávění, změna smyslu obsahu novým výkladem

Oxymbron

básnický přívlastek významem zdánlivě odporující významu slova, které rozvíjí