Klitoris

Význam: poštěváček

Další cizí slova

Perverzita

zvrácenost, zvrhlost, perverze

Koxa

kyčel, kyčelní kloub

Residence

sídlo, sídelní budova hlavy státu nebo vysokého hodnostáře, sídelní město; přepychové obydlí

Ekcelent

vynikajici

Kutálka

amatérský dechový orchestr slabší úrovně

Temperování

1. ohřívání a udržování teploty na stanovené hodnotě; 2. hud. úprava intervalů v rámci oktávy, temperované ladění