Kolamin

Význam: druh olejovité organické látky, derivát etylalkoholu

Další cizí slova

Vice versa [vice verzá]

obráceně, naopak

Maestoso [maestózo]

hud. vznešeně, slavnostně

Złotý

měnová jednotka Polska

Leskymo

80' záležitost, potahy s chlupy

Reprodukce

1. vytvoření, napodobení; 2. obnovení, rozmnožení

Cholerik

vznětlivý, výbušný typ člověka