Kolektivisace

Význam: přeměna soukromého hospodaření v kolektivní

Další cizí slova

Kataleptický

ztrnulý, ztuhlý

Hagiolatrie

uctívání světců

Anesteziologie

obor zabývající se anestezií

Amid

organická i anorganická sloučenina obsahující aminoskupinu -NH2

Patogenita

choroboplodnost, schopnost choroboplodných zárodků vyvolat onemocnění

Translokace

přemísťování