Koleoptóza

Význam: vyhřeznutí pochvy

Další cizí slova

Ekonometrie

obor zabývající se a formulující ekonomické vztahy a zákonitosti pomocí matematických metod, ekonometrika

Plinthus

čtvercová deska, základna sloupové patky

Postpozice

kladení nějakého slova, tvaru nebo částice za příslušné slovo

Drén

1. gumová, skleněná nebo plastiková trubička, rourka, proužek gázy, látky k odvádění tekutin nebo sekretů z ran a tělesných dutin; 2. odvodňovací kanál, trativod

Hertz [herc]

fyzikální jednotka pro frekvenci

Opozice

protiklad; odporování něčemu; politické subjekty vystupující proti převládající většině; postavení kosmického tělesa, kdy Země je mezi ním a Sluncem