Kolizní

Význam: vztahující se ke kolizi; právo určující

Další cizí slova

Cajk

1. náčiní, nářadí; 2. pevná bavlněná látka; 3. být v cajku být v pořádku

Titul

vyjádření hodnosti; nadpis; název díla

Toast [toust]

bez tuku opečený bílý chléb; topinka

Relativní

hodnocený vzhledem k něčemu, poměrný, podmíněný, závislý

Autotachygraf

přístroj k mapování

Kolonialismus

systém a politika vykořisťování, zisky a výnosy na úkor druhých