Komanditista

Význam: společník komanditní společnosti, který za její závazky ručí do výše svého nesplaceného vkladu

Další cizí slova

Cirrhosa

svraštění a zatvrdnutí orgánu pri tvorbě nového vaziva, např. c. jater

Pako

1. jihoamerická lama; vlna z ní; 2. nemotora, nešika

Audit

revize účtů, účetnictví, auditing

Gabion

Gabiony - drátěné kontejnery plněné kamenivem.

Kutr

malé plavidlo s jednou nebo několika plachtami

Grep

jižní ovoce, grapefruit