Kombinatorika

Význam: obor zabývající se zejm. konečnými množinami a jejich strukturami

Další cizí slova

Elektrit

tavený oxid hlinitý, umělý korund

Abjudikace

zamítnutí žaloby soudem; soudní rozhodnutí

Servítek

ubrousek

Sedisvakance

období, kdy je uprázdněný církevní úřad

Morfogenní

tvarující, ovlivňující změny nebo vývoj tvaru

Aliance

1. spolek, spojenectví, spojenecká smlouva; 2. příležitostné a dočasné sdružování různých druhů živočichů