Kompas

Význam: pomůcka k určování světových stran

Další cizí slova

Putativní

domnělý, omylem pokládaný za platný

Slovakistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou slovenského národa

Patafyzika

umělecké hnutí bojující proti lidské hlouposti satirou, ironií, výsměchem

Sigmatizmus

chybná výslovnost sykavek

Konsumace

1. spotřeba, konzum; 2. právo dokonání něčeho

Pastinák

rostlina s bílým aromatickým dužnatým kořenem chutí připomínající petržel