Komtur

Význam: vysoký hodnostář rytířského řeholního řádu

Další cizí slova

Demi-sec [demisek]

polosuché víno

Imobilita

nehybnost, neschopnost pohybu, nepohyblivost

Bestseller [bestselr]

čtenářsky i obchodně úspěšná kniha

Nebula

1. mlhovina; 2. uzavírací oplatka na lék v prášku; 3. lehký oční zákal

Geopotenciál

potenciál tíhové síly

Kalorický

energetický, dodávající energii