Komunikativnost

Význam: snadnost, ochota komunikovat; schopnost se domluvit, vstřícnost

Další cizí slova

Karakul

perzián; kožešina mláděte karakulské ovce

Adjudikace

soudní přiřčení práva nebo nároku

Emancipovaný

rovnoprávně postavený

Isomery

sloučeniny se stejným atomárním složením, ale rozdílnou chemickou strukturou a tím i různými fyzikálními a chemickými vlastnostmi

Kolumnární

sloupkovitý (sloupkovité krystaly)

Alalie

vada řeči; a. mentální chorobná obava před mluvením