Konfident

Význam: tajný spolupracovník policie, donašeč, fízl, udavač

Další cizí slova

Slovakismus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka ze slovenštiny nebo podle slovenštiny v něm vytvořený

Dispansivní

rozptylující

Konstans

První část básnického přívlastku (epitetonu) - označuje stálou vlastnost. Př.: Bílý sníh.

Neurosekrece

schopnost nervových buněk tvořit hormony

Gazel

forma orientální lyriky

Komparace

přirovnání, srovnání, porovnání; stupňování přídavných jmen a příslovcí