Konfrontace

Význam: porovnání, srovnání; střetnutí, konfliktní stav

Další cizí slova

Reprodukovat

1. obnovovat; 2. napodobovat

Sfumato

šerosvitná malba

Malversace

falšování, zfalšování, zpronevěra

Ilegitimní

neoprávněný, nezákonný, protiprávní, neplatný

Fikce

zdání, klam, doměnka, představa, smyšlenka

Monolog

ucelená promluva jediného mluvčího; samomluva