Kontrarevoluce

Význam: regresivní proces, snaha o nastolení předrevolučního stavu věcí

Další cizí slova

Forsytie

keř s prutovitými větvemi žlutě rozkvétající časně na jaře před vyrašením listů, zlatice

Egogenie

poškozování vlastního zdravotního stavu nevhodným životním stylem, nežádoucím chováním a prožíváním

Feri-

první část složených slov mající význam železo, železitý

Underground [andrgraund]

pod zemí, podzemní; neoficiální hnutí nebo kulturní směr, tajný proud; disent, ilegalita, hnutí odporu

Koncinní

urovnaný, uhlazený, vybroušený, harmonicky sladěný

Kelotomie

operace kýly