Kontribuce

Význam: nucený příspěvek, daň; podíl pojišťovny na škodě

Další cizí slova

Felslilkace

falšování, padělání, napodobení; vyvrácení hypotézy nebo teorie

Oiomancie

věštění z letu ptáků

Konkurs

1. forma výběru, soutěž; 2. soudní řízení na vyrovnání a zajištění majetku upadajícího dlužníka, konkurzní řízení

Toast [toust]

bez tuku opečený bílý chléb; topinka

Dedukce

vývod, závěr; logické odvozování, vyvozování nových závěrů

Hyperon

elementární částice patřící mezi baryony