Konverzovat

Význam: komunikovat, bavit se s někým

Další cizí slova

Korund

nerost mající po diamantu nejvyšší tvrdost, oxid hlinitý

Kapitál

1. finanční nebo jiná aktiva, např. pracovní síla, hmotná aktiva; 2. vytlouci k. využít něčeho

Hygro-

první část složených slov mající význam vlhko, vlhký

Chronostratografický

omezený časem

Torteliny

italské těstoviny, taštičky plněné mletým masem

Synantropie

výskyt živočichů nebo rostlin v blízkosti člověka