Konzultace

Význam: porada, konference; rada odborníka, odborný posudek; porada u vyučujícího

Další cizí slova

Konjunkce

spojení, spojitost, souvislost, časová shoda; astr. okamžik, kdy dvě kosmická tělesa mají stejnou rektascenzi nebo ekliptikální délku; jaz. Spojka

Funkcionalismus-

umělecký, zejm. architektonický a urbanistický směr 20. a 30. let 20. století zdůrazňující účelovost, funkci

Halobiont

slanomilný organizmus žijící na slanomilných rostlinách nebo živící se slanomilnými živočichy

Indicie

náznak, okolnost budící podezření; nepřímý důkaz

Pól

hlavní, ústřední, extrémní, výjimečný bod; průsečík

Feudalizmus

společenský řád založený na vlastnictví půdy a na poddanství