Kormus

Význam: tělo rostliny skládající se z kořene, stonku a listů; trs, shluk rostlin nebo živočichů, obvykle trvale k sobě přirostlých

Další cizí slova

Alegace

citování z listin, ze zákona

Brutto

1. hrubý, celkový; 2. hmotnost zboží včetně obalu

Environmentalizmus

teorie o vztazích mezi vnějším prostředím a společenským vývojem

Depotní

1. forma léků s velmi pomalým vstřebáváním; 2. depozitní

Sexuologie

obor lékařství zabývající se pohlavním životem a jeho poruchami

Trichauxe

nadměrné ochlupení