Korpuskule

Význam: částice

Další cizí slova

Refrigerátor

zařízení k získání velmi nízkých teplot

Komandatura

vojenské velitelství

Kartotéka

seznam, evidence

Interferovat

Vzájemně se prolínat, pronikat, křížit se (vlnění, geny a viry, schopnosti atd.) viz interference

Finišer

silniční stroj na výrobu cemento nebo asfalto betonového krytu vozovky

Cca

cirka