Kosmopolitismus-

Význam: světoobčanství; názor zdůrazňující příslušnost jedince i celého národa k lidstvu

Další cizí slova

Decise

rozhodnutí, rozhodování; řídící sféra

Zákristie

přilehlá chrámová místnost sloužící k uchovávání bohoslužebných předmětů a rouch

Admiralita

námořní velitelství

Vize

vidina, zjevení, představa, vidění do budoucnosti

Džíp

výkonné malé terénní vozidlo

Joint venture [džojnt venčr]

forma společného podnikání s účastí tuzemského a zahraničního kapitálu