Koxartróza

Význam: degenerativní onemocnění kyčelního kloubu

Další cizí slova

Histo-

první část složených slov mající význam tkáň, tkáňový

Mutual [mjúčuel]

vzájemný, oboustranný, společný

Vivárium

prostor upravený pro chov teplomilných živočichů

Extenzivní

rozsáhlý, rozšiřující se, rozpínající se

Antičástice

objekt existující ke každé elementární částici mající stejnou hmotnost a opačný náboj

Orchio-

první část složených slov mající význam varle, samčí pohlavní orgán,