Kreton

Význam: bavlněná, obv. pestře potištěná látka

Další cizí slova

Bagatelisace

zlehčování,znevažování,podceňování

Proces

průběh, vývoj, děj; soudní řízení

Parakinésis-

porucha souladnosti pohybů

Uniparita

jednorodost

Klavikulární

klíčkový; týkající se klíční kosti

Mikrob

mikroorganizmus, jen mikroskopem viditelný organizmus, obv. jednobuněčný