Kryokauter

Význam: přístroj pro koagulaci tkání pomocí velmi nízkých teplot kapalného dusíku

Další cizí slova

Entuziasmus

nadšení, zanícení pro něco

Advocatus diaboli [advokátus dyabolí]

ďáblův advokát; obhájce špatné věci

Halucinogenní

způsobující halucinační stavy

Indikovaný

oznámený, udávaný; předepsaný

Post scriptum [post skriptum]

po napsání; dodatek v dopise, douška; zkratka P.S.

Austrofil

stoupenec Rakousko-Uherska