Kulinární

Význam: kuchařský

Další cizí slova

Geosynklinála

rozsáhlá korytovitá prohlubeň v zemské kůře v místě nahromadění velkého objemu usazenin

Saké

asijská lihovina z rýže

Komensurabilita

souměřitelnost, stejnorodost, srovnatelnost

Kandahár

lyžařské lankové vázání

Elektrit

tavený oxid hlinitý, umělý korund

Gentleman [džentlmen]

muž uhlazených způsobů