Kunsthistorie

Význam: dějiny umění

Další cizí slova

Cytolysa

rozpouštění, rozpad buňky

Flór

květ, rozkvět, výkvět; být ve flóru být středem pozornosti, mít úspěch; lehká tkanina na závoje

Misie

církevní mise, vyslání křesťanských kazatelů mezi jinověrce

Providencialismus

přesvědčení o božské nebo boží prozřetelnosti

Balista

vrhací válečný stroj vyvinutý z praku

Greenhorn [ grínhorn]

nezkušený člověk začátečník, zelenáč