Kutálka

Význam: amatérský dechový orchestr slabší úrovně

Další cizí slova

Uran

radioaktivní chemický prvek

Peloton

velká skupina cyklistů jedoucích pohromadě

Tradukce

převod, překlad, převedení, přenesení; opakování s pozměněným významem

Server [sérvr i servr]

síťový počítač poskytující služby ostatním uživatelům této sítě

Spazmolytikum

látka, lék uvolňující křeče

Tempus

čas