Kvadrilovaný

Význam: čtverečkovaný

Další cizí slova

Retrogradace

pokles, útlum, regrese

Telewriter [telirajtr]

elektrický přístroj pro přenášení rukopisných textů na dálku, teleautomat

Recitovat

přednášet, deklamovat

Elektrifikace

rozšiřování elektrické rozvodné sítě

Inclusive [inkluzíve]

včetně, zahrnujíc v to, počítaje v to

Bambino

dítě, dětátko