Kvadruplegie

Význam: úplné ochrnutí všech čtyř končetin

Další cizí slova

Gardista

člen gardy

Kicking [kiking]

pákové nebo kladkové zařízení u plachetnice

Disperzita

stupeň disperze

Erudovaný

znalý, zkušený, vzdělaný

Rauš

opojení, špička

Chabrus

1. neformální obchodní dohoda; 2. tělesně špatný, nemocný člověk