Kvartální

Význam: čtvrtletní

Další cizí slova

Akupunktura

stará čínská léčebná metoda spočívající ve vpichování jehel do určitých bodů lidského těla

Multiplikace

násobení; rozmnožení

Balneo-

první část složených slov mající význam lázeň, lázně, lázeňský

Noxa

škodlivina

Tantiéma

finanční odměna členů představenstva obchodní společnosti vyplácená ze zisku

Vrak

ztroskotaná, opotřebovaná loď; zničený, opotřebovaný automobil