Kvartána

Význam: druh malarické horečky vracející se každý čtvrtý den

Další cizí slova

Hydrotropizmus

orientovaný pohyb rostlin ve směru nebo proti směru podráždění v důsledku vlhkosti

Vegetabilismus

výtvarný směr založený na motivech a barvách odvozených z tvarů a barev rostlin

Feudál

pán, vládce panství

Intensivní

mohutný, silný, výkonný, účinný

Akademismus

strohý,chladný, střízlivý ráz, způsob a forma projevu; konzervativní umělecká metoda dodržující jisté normy

Polyteizmus

uctívání více bohů, mnohobožství