Kvaternita

Význam: čtveřice

Další cizí slova

Fabulózní

pohádkový, nádherný, překrásný...

Barchet

silná teplá bavlněná látka česaná na rubové straně

Denudace

obnažování, odkrytí; odnos, snižování zemského povrchu

Hikory

tvrdé světlé dřevo používané k výrobě lyží a sportovního nářadí

Referenční

porovnávaný, vztažný; k porovnávání, vzorkovací, výchozí

Mobilní

pohyblivý, schopný přemístění, pohotového použití