Leucismus

Význam: výskyt pigmentu jenom v duhovce a kůži, ne však v srsti zvířete

Další cizí slova

Slovenizmus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka ze slovenštiny nebo podle slovenštiny v něm vytvořený

Areté

zdatnost, dokonalost, statečnost, ctnost

Oscilo-

první část složených slov mající význam kmitání, rychlé střídání

Konkursant

dlužník v konkurzním řízení, úpadkář, kridatář

Blastula

ranné vývojové stádium zárodku

Hydrofilní

schopný vázat vodu nebo rozpouštět se v ní, vodomilný