Madrigal

Význam: krátká lyrická báseň obv. milostného obsahu; druh světské vokální polyfonní skladby

Další cizí slova

Timer [tajmr]

časoměřič, startovací stopky

Interdependence

vzájemná závislost

Duopol

stav, kdy na trhu jedné komodity existují právě dva prodávající

B.

bakalář

Kalk

pojmenování vytvořené z domácího jazykového materiálu přesným napodobením cizí předlohy

Konstruktivní

tvořivý, činorodý