Mafioso [mafiózo]

Význam: člen mafie, mafián

Další cizí slova

Krenologie

zřídelnictví, nauka o zřídlech

Pylon

dekorativní věžovitá stavba zpravidla ve tvaru komolého jehlanu; stožár visutých nebo zavěšených mostů podpírající nosné lano, řetěz

Džihád

svatá válka v zájmu šíření nebo obrany islámu

Heliotropizmus

pohyb nebo růst rostlin ve směru světla

Pedanterie

puntičkářství, pedantství

Konferovat

provádět zábavným programem; radit se, mít poradu