Makarony

Význam: těstoviny tvaru trubky

Další cizí slova

Pech

smůla, neštěstí

Irizovat

třpytit se, hrát duhovými barvami; dávat něčemu duhové zabarvení

Glukagon

hormon tvořený ve slinivce břišní

Hypnotikum

uspávací prostředek

Aurora

polární záře; jitřenka

Polypeptid

bílkovina