Mandant

Význam: příkazce, zmocnitel; osoba, která vydala příkaz, pověření k obstarání určité záležitosti, k zastupování

Další cizí slova

Sociodrama

terapeutická a tréninková metoda využívající splňování (hraní) různých rolí

Deoxyribonukleový

nukleová kyselina, nositel genetické informace, zkratka DNA

Kalkulosa

tvorba kamenů v těle

Inanice

vysílení, zhubnutí z nedostatku výživy

Preambulum

hud. předehra, preludium

Nefros

ledvina