Markýza

Význam: 1. stříška lehké konstrukce nad vchodem, balkonem nebo oknem; 2. široké křeslo francouzského typu z 18. století; 3. šlechtický titul

Další cizí slova

Priorita

prvenství, prvotnost; časová předchůdnost, přednostní nárok, věc mající přednost

Monstr-

první část složených slov dávající druhé části význam veliký, ohromný

Diskriminant

část vzorce pro výpočet kvadratických rovnic

Mesencefalon

střední mozek

Arachné

způsob výroby netkané proplétané textilie z různých materiálů

Deprivovaný

postižený psychickým i tělesným nedostatkem, frustrovaný