Marš

Význam: pochod

Další cizí slova

Archivistika

obor zabývající se diplomatickými materiály, které pozbyly aktuálnosti

Splanchno-

první část složených slov mající význam útroby, útrobní

Kompozit

složený materiál vzniklý umělým propojením jednodušších materiálů

Harmatan

suchý, horký, prašný vítr vanoucí ze Sahary

Transduktor

elektromagnetické zařízení používané jako regulátor nebo elektromagnetický zesilovač

Pleonazmus

nadbytečné hromadění významově podobných slov