Materialistický

Význam: vycházející z materializmu.; hodnotící z hlediska peněz nebo hmotných statků

Další cizí slova

Hematokrit

poměr červených krvinek k plazmě

Urbi et orbi

městu i světu, papežské slavnostní vyhlášení a požehnání určené celé katolické církvi

Týpí

indiánský kuželovitý stan s kůlovou kostrou

Konvencionalizmus

1. názor na pojmy jako jen dohodnuté, bez obsahu; 2. lpění na společenské konvenci

Pericentrum

bod na dráze kosmického tělesa obíhajícího kolem jiného kosmického tělesa, v němž jsou obě tělesa nejméně vzdálena

Blasfemie

urážení, zesměšňování, rouhání