Matrice

Význam: podklad pro kopírování; forma na odlévání výrobku

Další cizí slova

Spiranta

třená souhláska, frikativa

Celina

1. dosud neobdělaná půda; 2. poštovní cenina s vytištěnou poštovní známkou nebo s její kresbou

Statista

1. osoba bez samostatné role vystupující v hromadných divadelních nebo filmových scénách; 2. pasivní účastník

Tropaion

památník vítězství s trofejemi; ozdobný emblém v podobě plastiky trofejí nad hlavní římsou průčelí budov

Per partes

po částech

Psýcha

duševno, psychika, mysl, vnitřní svět