Mazurka

Význam: polský národní tanec ve tříčtvrtečním taktu; skladba tohoto typu

Další cizí slova

Brachiální

pažní, ramenní; prováděný pažemi; násilný, násilnický

Hunt

1. důlní vozík; 2. přivést na h.- přivést na mizinu

Kondensovat

1. zhušťovat; 2. zkapalňovat

Monarchismus

hnutí stoupenců monarchie, roajalizmus

Ofrankovaný

poštovně vyplacený; opatřený poštovní ceninou

Akinézie

nehybnost, ochrnutí;neschopnost pohybovat údy