Melika

Význam: starořecká písňová lyrika; melodická složka skladby

Další cizí slova

Kobler

míchaný chlazený nápoj ze sirupu a moštu s menší přísadou alkoholu a zdobený ovocem; sklenka pro míchané nápoje

Sanatorium

léčebný ústav, zdravotnické zařízení k doléčení některých nemocí, ozdravovna

Oligocén

nejmladší oddělení paleogénu

Tiráž

text na konci tiskoviny uvádějící technické údaje o tiskovině

Konsulát

budova konzulárního úřadu; úřad konzula

Kurabilita

možnost léčení, vyléčitelnost