Mentalita

Význam: duševní založení, stav mysli; způsob myšlení

Další cizí slova

Konvertiplán

experimentální letadlo se svislým startem a svislým přistáváním

Genomenipulace

nepřirozené, umělé zásahy do genomu, jeho změny; genová manipulace

Rekognice

uznání pravosti, stvrzení; uvědomění si dříve poznaného (vnímaného)

Epifýza

1. šišinka mozková; 2. výrůstek, hrbol; 3. zakončení dlouhé kosti

Polarimetr

přístroj k měření úhlu stočení roviny polarizovaného světla opticky aktivní látkou

Deskriptiva

deskriptivní geometrie