Metér

Význam: ruční sazeč zalamující sloupce do stránek

Další cizí slova

Papismus

přiznávání veškeré církevní moci papeži

Antiseptický

zamezující nákaze mikroby; protihnilobný

Empora

architektonický prostor nesený klenbou nebo sloupy a otevřený oknem nebo arkádou,tribuna

Manipulace

zacházení s něčím, postup nebo způsob tohoto zacházení; nečestné jednání, čachry

Fakturant

administrativní pracovník - vyplňuje a připravuje faktury, apod.

Terracotta [terakota]

druh pálené hlíny hnědočervené barvy; keramické výrobky, sošky, architektonická plastika z této hlíny