Meteroid

Význam: těleso pohybujíci se v meziplanetárním prostoru(tzn.meteorit dříve než prolétne atmosférou)

Další cizí slova

Perseverace

utkvělost, ulpívání; nutkavé setrvávání a znovuvybavování dojmů, opakování slov

Pantograf

1. sběrač proudu z vrchního trolejového vedení; 2. pomůcka k zvětšování (zmenšování) obrazců

Generálka

1. hlavní zkouška; generální oprava; generální mapa; 2. žena generála; přepjatá, energická nebo panovačná žena

Katedrála

velký gotický chrám s věncem kaplí; hlavní chrám diecéze

Ignoratio elenchi [ignoráció elenchí]

neznalost dokazovaného; když je dokazováno něco jiného, než má být

Terminace

ukončení reakce, zánik aktivních center řetězových a katalyzovaných reakcí