Metodika

Význam: nauka o metodě vyučování určitého oboru, pracovní postup

Další cizí slova

Sherry [šeri]

těžké sladké víno

Kryochirurgie

chirurgický obor využívající velmi nízkých teplot k destrukci nemocné tkáně

Kyma

výzdobný, původně podpůrný architektonický článek

Mesianizmus

mesiášství

Department

oddělení, úřední odbor

Kolika

prudké křečovité bolesti, záchvat; silná, vlnovitá, většinou svíravá bolest, která má svá maxima a poklesy v průběhu minut; křečovitá bolest postihující hladké svalstvo, např. střev, žlučníku nebo močového traktu