Mikroorganizmus

Význam: mikrob, jen mikroskopem viditelný organizmus, obv. jednobuněčný

Další cizí slova

Neurastenik

člověk trpící neurózou, neurotik

Tauon

elementární částice patřící mezi leptony

Arak

pálenka, kořalka

Fraus

podvod; zlý úmysl pachatele trestného činu

Žampion

jedlá bělavá houba s růžovými lupeny, pěstovaná často uměle, pečárka

Sylabismus

princip uspořádání verše na základě ustáleného počtu slabik v něm