Mineralizace

Význam: přeměna mrtvé organické hmoty na anorganické látky, doprovázená uvolňováním oxidu uhličitého

Další cizí slova

Trienium

tříleté období

Fabrikovat

vyrobit; vymýšlet a šířit nepravdy, falšovat informace

Cerber

kerberos

Inspektorát

dozorčí úřad, policejní úřad

Koketerie

ženská vyzývavost, snaha upoutat pozornost; nezodpovědné zahrávání si s něčím

Agri-

první část složených slov mající význam zemědělství, zemědělský, pole, půda