Miserere [mizerere]

Význam: slituj se!, začátek kajícného žalmu

Další cizí slova

Adherence

přilnavost, adherentnost

Šarpie

1. menší plachetní loď; 2. rozcupované plátno, cupanina

Spektrochemie

část chemie zabývající se spektry látek

Croissant [kruasán]

pečivo z listového těsta plněné různou náplní

Variace

obměna, střídání, přeměna; tvarová úchylka

Atmosferilie

atmosférické impulzy, elekromagnetické vlny nárazově postupující před bouřemi nebo výraznými povětrnostními frontami