Missa [misa]

Význam: mše

Další cizí slova

Instrument

nástroj, přístroj, prostředek

Imbus

Šroub s dutou hlavicí s vnitřním šestihranem; klíč s vnějším šestihranem. Někdy se používá i jako nesklonné adjektivum (imbus/inbus šrouby, imbus/inbus klíčem). Údajně původně obchodní název Innensechskant (der Herstellerfirma) Bauer und Schaurig.

Ektoplazma

povrchová vrstva cytoplazmy tvořící lem kolem celé buňky nebo buněčných výběžků

Diarchie

dvojvládí

Theogonie

názory na původ, vznik, zrození bohů, světa

Misie

církevní mise, vyslání křesťanských kazatelů mezi jinověrce