Mobiliář

Význam: veškeré mobilní vybavení, zařízení objektu; přenosné zařízení

Další cizí slova

Habitace

bydlení, obydlí; prostředí bydliště nebo výskytu

Pasport

cestovní doklad, pas, průvodní

Egoismus

zdůrazňování sebe sama, stavění se do popředí, sobectví

Kontramaska

maska používaná v trikové technice při snímání nebo kopírování

Truňk

nápoj, zejm. alkoholický

Herodesovský

připomínající krutostí Herodesa, krutý